• Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Resguardos y Amuletos
 • Apolas de Ifá, Ese Ifá Africanos por signo, Caminos africanos por signo
 • Letras del Año de Cuba y Oke Itase Nigeria
 • Oke Itase Nigeria 2023 2024, Letra del Año Ile Ife 2023 2024
 • Endulzamiento de amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes
 • Perfume para atraer
 • Consagraciones Religiosas Yorubas
 • Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes

Historias Africanas de los Oturupon, apoolas, rezos, orikis, caminos africanos de los Oturupon de Ifá

Lo que a continuación aparece es una muestra abreviada de uno de los caminos que contiene el pack de caminos africanos de un Odu determinado, puede comprarlo desde aquí (El pack, incluye: 16 caminos inéditos, 3 medicinas, tabúes, Orisas asociados, profesiones y nombres).

Caminos africanos de Oturupon Ogbe, Ese Ifa de Otrupon Bekonwa, Akose, medicinas.

Camino de Otrupon Bekonwa para evitar peleas.

Oturu pongbe pongba
Ponranganda bi ina joko
Dia fun Yemoro
Tii sobinrin Esu Odara
Eyi ti Agbe yoo gbaa
Won ni ko rubo
O koti ogbonyin sebo
Ko ma j’Agbe o sun
Yemoro

Caminos africanos de Oturupon Yekun, Ese Ifa de Oturupon Oyekun (Otrupon Yekun), Akose, medicinas.

Camino de Otrupon Yekun para estar siempre protegido por Ifá.

Oturupon ayerenku
Oturupon ayerenku
Dia fun Orunmila
Ti Baba yoo se’je-se’mu
Ti yoo loo pade Iku l’oju ona
Ebo ni won ni ko se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E waa ba ni laiku kangiri

Subir

Caminos africanos de Oturupon Iwori, Ese Ifa de Otrupon Wori (Otrupon Adakino), Akose, medicinas.

Ese Ifa de Otrupon Wori para evitar que nos metan en un problema.

Ponlawe ponlawe
Dia fun Orunlojo Ilawe
Won ntorun bo wale aye
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Ilawe o ba tete mo
Iba wa fowo sarufin ebo

Caminos africanos de Oturupon Odi, Ese Ifa de Oturupon Di, Akose, medicinas.

Ese Ifa de Otrupon Di para evitar la maldad.

Oosa to se didun
Lo se aidun
Dia fun Orunmila
Won ni ki Baba o sebo ayo
Ko si sebo ibanuje
O gbebo o rubo
Atawo, atisegun,
Ewa ba ni le ibanuje lo o
Atawo, atisegun

Subir

Caminos africanos de Oturupon Irosun, Ese Ifa de Oturupon Roso (Otrupon Koso, Otrupon Iroso), Akose, medicinas.

Camino de Otrupon Iroso para la salud y larga vida de un niño.

Agada fere-fere-fere agada
Dia fun Oosanla Oseeremagbo
Ti yoo bi Isokun lomo
Ebo ni won ni ko waa se
Egbe n mu Isokun-un lo o
Agada fere-fere-fere agada

Caminos africanos de Oturupon Owonrin, Ese Ifa de Otrupon Ojuani, Akose, medicinas de Otrupon Juani.

Camino de Otrupon Juani para ser bendecido con dinero.

Oturupon won nifa
Omo awo o ri ko nibe
O wa ku awon agbaagba konsa-konsa nife
Dia fun won lode Adatan
Won ni ki won kifa ki won too nire
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
O ni mo kifa o
Ifa mo ki o o
Aya mi bale mo kifa

Subir


Caminos africanos de Oturupon Obara, Ese Ifa de Oturupon Bara (Otrupon Bara, Otrupon Baraife), Akose, medicinas.

Camino de Otrupon Bara para la tenencia de hijos.

Sensen rele
Dia fun Lantete
Ti n moju ekun sunrahun tomo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ba jebutu omo

Caminos africanos de Oturupon Okanran, Ese Ifa de Oturupon Kana (Otrupon Kana), Akose, medicinas.

Camino de Otrupon Kana para Evitar Peleas.

Kukute kukuuku awo eba ona
Dia fun  Oturu
Toun Okanran jo nse gbun-gbun-gbun sirawon
Won ni ki won rubo
Okanran febo salo
Oturupon ba paa
Otutu kii pokanran
Ki omo Irunmole ma mo

Subir

Caminos africanos de Oturupon Ogunda, Ese Ifa de Otrupon Gueda (Otrupon Ogunda), Akose, medicinas.

Ese Ifa de Otrupon Ogunda para dejar de ser un esclavo.

Jaaja bale ja pata
Hugbehugbe nii gbeyin oro
Dia fun Atapanigede
Ti nse iwofa Aro
Oun le bo loko janlele
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni larunse ogun

Caminos africanos de Oturupon Osa, Ese Ifa de Oturupon Sa (Otrupon Sa), Akose, medicinas.

Ese Ifa de Otrupon Sa para tener pareja estable.

Ofe etido nii fo lembe jako
Dia fun Ilete
Ti yoo soko Ibode
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni wowo ire

Subir

Caminos africanos de Oturupon Ika, Ese Ifa de Oturupon Ka (Otrupon Ka), Akose, medicinas.

Camino de Otrupon Ka para evitar la ira de los ancianos de la noche.

Oturupon Ika
Oturupon Duuru
Dia fun won nilee Liki
Nijo ogun Eleye ka won mole pitipiti
Ebo ni won ni ko waa se
Won koti ogbonyin sebo
Gbogbo isowo ope
Eni gbebo nibe ko sebo o

Caminos africanos de Oturupon Otura, Ese Ifa, medicinas y Akose de Otrupon Tauro.

Ese Ifá de Otrupon Tauro para evitar perder la vida.

Awo felefele boju egungun
Dia fun Adaramawe
Tii sobinrin Olofin
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Oojo Ina we
Ni Ina bomi lo o

Subir

Caminos africanos de Oturupon Irete, Ese Ifa de Oturupon Rete, Akose, medicinas de Otrupon Rete

Camino de Otrupon Birete para que una verdad sea aceptada.

Oturupon tete awo tooto-tooto
Oturupon tete awo tododo-tododo
Dia fun Orunmila
Yoo maa soro gbogbo
Won o ma ape niro
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Oro otito nifa ma nso o

Caminos africanos de Oturupon Ose, Ese Ifa de Oturupon She (Otrupon She), Akose, medicinas.

Camino de Otrupon She para que los enemigos no puedan con uno.

Oturupon nbo o seke
Dia fun Adagudu
Tii s’omo bibi inu Agbonniregun
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Adagudu omo o mi ni nse o
Oba te s’iwaju
Koo ma te s’eyin
Adagudu omo o mi ni o

Subir

Caminos africanos de Oturupon Fun, Ese Ifa de Oturupon Ofùn, Akose, medicinas de Otrupon Balofun.

Camino de Otrupon Balofun para la victoria total.

Oturu gbonwu lebelebe ma lee ran
Dia fun Egungun araba
Ti n sunkun alailenikan
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Bi Egungun Araba ba gbonwu
Tigbo-tiju a gbode

 

 

 

 

 

 

Subir