• Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Resguardos y Amuletos
 • Apolas de Ifá, Ese Ifá Africanos por signo, Caminos africanos por signo
 • Letras del Año de Cuba y Oke Itase Nigeria
 • Oke Itase Nigeria 2023 2024, Letra del Año Ile Ife 2023 2024
 • Endulzamiento de amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes
 • Perfume para atraer
 • Consagraciones Religiosas Yorubas
 • Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes

Historias Africanas de los Ogbe, apoolas, rezos, orikis, caminos africanos de los Ogbe de Ifá

Lo que a continuación aparece es una muestra abreviada de uno de los caminos que contiene el pack de caminos africanos de un Odu determinado, puede comprarlo desde aquí (El pack, incluye: 16 caminos inéditos, 3 medicinas, tabúes, Orisas asociados, profesiones y nombres).

Caminos africanos de Ogbe Yekun, Ese Ifa de Ogbe Oyekun, Akose, medicinas de Ogbe Yeku.

Camino de Ogbe Yekun para que no se marche la suerte.

Ogbe Yeku-Yeku 
Díá fún Olófin  
Tí ìpín rè yóó maa yè lo. 

Caminos africanos de Ogbe Iwori, Ese Ifa de Ogbe Wori, Akose, medicinas de Ogbe Weñe

Ese Ifa para que no se rían de la persona en Ogbe Weñe

Ẹ̀yìn làá wò 
Ká tóó bù bòrọkìnní
Díá fún Ọ̀rúnmìlà
Ti ọmọ aráyé yóó maa kò lákòbú

Subir

Caminos africanos de Ogbe Odi, Ese Ifa de Ogbe Di, Akose, medicinas.

Rezo de Ogbe Di para obtener salud y larga vida.

Àjàlú Yèréyèré 
Díá fún Ologéèsà 
Tíí se Omo Òsun. 

Caminos africanos de Ogbe Irosun, Ese Ifa de Ogbe Roso, Akose, medicinas.

Información de Ogbe Roso para obtener suerte en el extranjero.

Pébé-pèbè-pébé-àtélesè 
Kìí jé kí atelese ó leè hu'run 
Díá fún Irin-Wéwé 
Tí nj sawo rode Ìràwò 

Subir

Caminos africanos de Ogbe Owonrin, Ese Ifa de Ogbe Ojuani, Akose, medicinas Ogbe Juani, Ogbe Wunle (Ogbe Unle)

Para la prosperidad en Ogbe Juani.

Òjò nlá níí rò páàtà púùtù sórí apárí 
Díá fún Apárí 
Tíí somo aláwònyín-ò-gbe 
Níjó tó n nagà ti owóo ré ó tò Ire 
Wón ní kó sákáalè, ebo ní síse

Caminos africanos de Ogbe Obara, Ese Ifa de Ogbe Bara, Akose, medicinas de Ogbe Oniwaara.

Camino de la Riqueza de Ogbe Bara.

Òpìpì yéyin níwọn
Kóo lè baà r’ápá bẹyin
Díá fún pẹhẹẹ
Ọmọ af’adìẹ şèpìlẹ ọlà

 

Subir

Caminos africanos de Ogbe Okanran, Ese Ifa de Ogbe Kana, Akose, medicinas.

Camino de Ifá de la riqueza de Ogbe Kana.

Ogbe n kànràn  
A sese ileke 
Díá fún Orí omo atèté n'íran 
Omo atètè gbeni kù f'Óòsà 
Wón ní kó sákáalè, ebo ní síse 
Ó gbé'bo, Ó rúbo 

Caminos africanos de Ogbe Ogunda, Ese Ifa de Ogbe Yono, Akose, medicinas.

Para evitar la adversidad en Ogbe Yono.

Ení ti n bínú eni
Níí taari nnkan eni sínú omi
Èèyàn ti ò bínú
Níí taari rè sókè
Díá fún Mogbárímú
Tíí se omo Òrìsa.

Subir

Caminos africanos de Ogbe Osa, Ese Ifa de Ogbe Rikusa, Akose, medicinas de Ogbe Sotito (Ogbe Sa).

Para realizar rituales a Ori por Ogbe Sa.

Bí Irì eni kò pa'ni 
Obà kan kò leè pa'ni 
Díá fún Alundùndùn ilé Olófin 
Nígbàtí nbe nínú idààmu ayé 
Wón ní kó sákáalè, ebo ní síse 
Ó gbé'bo, Ó rúbo 

Caminos africanos de Ogbe Ika, Ese Ifa de Ogbe Ka, Akose, medicinas.

Camino africano de la prosperidad de Ogbe Ka.

Ogbè Ká relé  ọmọ Ọsin
Ogbè Ká relé  ọmọ Ọra
Ogbè Ká relé  ọmọ Ògún rẹrẹẹrẹ alẹ‘de
Díá fún  Olú Ibini
Ọmọ ar‘ókò kan rògòdò tayò

Subir

Caminos africanos de Ogbe Oturupon, Ese Ifa de Ogbe Trupon, Akose, medicinas de Ogbe Tunmopon (Ogbe Tumako)

Rezo en yoruba para larga vida en Ogbe Tumako.

Tààrà Kegé 
Díá fún Onírè-Kúnkú 
Tíí se Obìnrin Àpáta 
Wón ní kó rúbo sí láìkú araa re 
Ó gbé'bo, ó rú'bo 

Caminos africanos de Ogbe Otura, Ese Ifa de Ogbe Otua, medicinas y Akose de Ogbe Tua.

Rezo en Yoruba para la prosperidad de Ogbe Tuá ni alara.

Emó níí ré'ko wéléwélé
òyà níí kó rùmùrùmù wo'dò
díá fún Àáró
a bù f'ójóAlé
Wón ní kí won rúbo àyetúnye
wón gbé'bo wón rúbo

Subir

Caminos africanos de Ogbe Irete, Ese Ifa de Ogbe Ate, Akose, medicinas

Camino de la obtención de logros de Ogbe Ate.

Aféfé lélé níí sewé igi oko láálo - láálo 
Èfúùfù lélé níí sewé igi oko gbàárìkoko - gbàárìkoko   
Ará ilé níí ara oko pé e kú àtùgbà 
Díá fún Òrúnmìlà  
Ifá l'óun ó foláa temí hàn mí 

Caminos africanos de Ogbe Ose, Ese Ifa de Ogbe Se, Akose, medicinas de Ogbe Che

Para ser apoyado por los Orisas en Ogbe Se.

Ewure gbopón lóri, ewuré n difá 
Diá fún Agogo Sékété 
Tíí se elégbé léyin Ope 
Wón ní kó sákáalé ebo ní síse 
Ó gbé’bo ó rúbo

 Subir


Caminos africanos de Ogbe Fun, Ese Ifa de Ogbe Foun Folun, Akose, medicinas de Ogbe Ofun

Camino del éxito de Ogbe Fun.

Mo sípá, mo yanngede 
Día fún Òrúnmìlà  
Ifá máa gbèrù u tiè d'órí 
Wón ní kí sákáalè, ebo ní síse 
Ó gbé'bo, ó rúbo. 

 

 

 

 

 

 

Subir