• Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Resguardos y Amuletos
 • Apolas de Ifá, Ese Ifá Africanos por signo, Caminos africanos por signo
 • Letras del Año de Cuba y Oke Itase Nigeria
 • Oke Itase Nigeria 2023 2024, Letra del Año Ile Ife 2023 2024
 • Endulzamiento de amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes
 • Perfume para atraer
 • Consagraciones Religiosas Yorubas
 • Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes

Historias Africanas de los Ika, apoolas, rezos, orikis, caminos africanos de los Ika de Ifá

Lo que a continuación aparece es una muestra abreviada de uno de los caminos que contiene el pack de caminos africanos de un Odu determinado, puede comprarlo desde aquí (El pack, incluye: 16 caminos inéditos, 3 medicinas, tabúes, Orisas asociados, profesiones y nombres).

Caminos africanos de Ika Ogbe, Ese Ifa de Ika Bemi, Akose, medicinas.

Camino de Ika Bemi para manifestar los deseos del corazón.

Ika gbe mi n o joba Ila
Ika o gbe mi, n o joba Ila
Dia fun Orunmila
Tohun akapoo re jo nse egbe nu
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ifa ni e je ka bo ikin eni gbooro
Ko le ba gbe’ni gbooro

Caminos africanos de Ika Yekun, Ese Ifa de Ika Oyekun, Akose, medicinas.

Camino de Ika Yekun para la larga vida.

Akanikokoro
Awo Ota lo dia f’Ota
Ota nrayee re lainiiku
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ni laiku kangiri

Subir

Caminos africanos de Ika Iwori, Ese Ifa de Ika Wori, Akose, medicinas.

Camino de Ika Wori para evitar enfermedades contagiosas.

Ika wiriri
Awo Edan lo dia fun Edan
Edan n torun bo waye
Gbogbo isowo Ope
Ojise Imole n bo.

Caminos africanos de Ika Odi, Ese Ifa de Ika Di, Akose, medicinas.

Ese Ifá de Ika Odi para tener hijos.

Aterigba awo Odede
Dia fun won ni iwareware meji ejigbede
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Meji-meji leyele n bi
Meji-meji nlawa n bi nilee wa o

Subir

Caminos africanos de Ika Irosun, Ese Ifa de Ika Roso, Akose, medicinas.

Ese Ifá de Ika Roso para resolver malentendidos con la familia.

Ajikawonmole ina
Ajikawonmole ojo awuro
Dia fun Ika
Ti yoo ka Irosun mole
Nitori akokoro ori eran gbigbe
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Kutukutu nika ti ka’Rosun mole
Titi ale fi le kokooko

Caminos africanos de Ika Owonrin, Ese Ifa de Ika Ojuani, Akose, medicinas de Ika Juani.

Ese Ifá de Ika Junko para resolver problemas estomacales.

Ika hunhin Awo Akika
Dia fun Akika
Tii yoo maa rarun inu
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo

Subir

Caminos africanos de Ika Obara, Ese Ifa de Ika Bara, Akose, medicinas.

Ese Ifa de Ika Bara para obtener suerte en el amor.

Ika babaaba awo Eku
Dia fun Eku
Ti nloo gba Pupayemi
Tii s’obinrin Ebiti
Ebo ni won ni ko se
Gbogbo isowo ope
Eni gb’ebo ni’be ko s’ebo

Caminos africanos de Ika Okanran, Ese Ifa de Ika Kana, Akose, medicinas.

Camino de Ika Kana para los policías.

Ika Kankan
Okanran Kankan
Dia fun Akinbode, omo Aganbode ni’fe
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonhin sebo
O difa ole o muraa re o
Ojo mii, joomi
Ma ma difa ole fun won mo
O difa ole, o mura a re o

Subir

Caminos africanos de Ika Ogunda, Ese Ifa de Ika Olonko, Akose, medicinas.

Ese Ifa de Ika Ogunda para no ser vícitima de un robo.

 Osuka ero nii j’ero niyan
Dia fun Ojonna
Tii seru Elewii-doko
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Opa n o wii, e gberin oro
Ojonna ma ma wi, e gbe’rin oro
N o wii, n o wii, n o wii, n o will

Caminos africanos de Ika Osa, Ese Ifa de Ika Sa, Akose, medicinas.

Camino de Ika Sa para larga vida gracias a Egbe.

Ika saba
Ika o saba
Dia fun Iyabonbata
Tii seya egbe ode Orun
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ba jebutu aje gbuurugbu

Subir

Caminos africanos de Ika Oturupon, Ese Ifa de Ika Trupon, Akose, medicinas.

Camino de Ika Trupon para evitar los cuernos de su pareja.

Ika tuuru
Ipon naa tuuru
Dia fun Oko Olokoo jogbo
A bu fun Aya olobo o werepe
Ebo ni won ni ko waa se
Enikan o ma do mi to bayii ri Ifa
Ika tuuru
Ipon naa tuuru o

Caminos africanos de Ika Otura, Ese Ifa, medicinas y Akose.

Ese Ifá de Ika Foguero para la fertilidad.

Mo da roro
Mo wa roro
Dia fun Aparo Owewe
Ti n komo renu ewe
Won ni ko rubo tomo
Ki o si rubo taye
Ebo omo nikan lo koko ru
Lawon aye ba bere si ni ko o lomo
O ba sese lo rubo taye naa
Lawon aye o ba ko o lomo mo

Subir

Caminos africanos de Ika Irete, Ese Ifa de Ika Rete, Akose, medicinas

Camino de Ika Rete contra los enemigos ocultos.

Pankere ni o hu nile
Ko to rorooro jale
Dia fun Jagun, elewuu koro
Eyi tin lo ree warun ete lodo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni bayo
E wa wore

Caminos africanos de Ika Ose, Ese Ifa de Ika She, Akose, medicinas.

Camino de Ika She para dominar un negocio o trabajo.

Akasee awo Oba
Dia fun Oba
Oba nsunkun apa oun o kaye
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Apa oba ni yoo ka o
Adabi bi Oruka o ba kawo
Apa oba ni yoo ka o

Subir

Caminos africanos de Ika Fun, Ese Ifa de Ika Ofùn, Akose, medicinas.

Ese Ifá de Ika Fun para ser paciente.

Aje bori ogbon
Otosi so opo oro
Abuni lole o mo oun ti nse’ni
A kunle, a yan eda
A dele aye tan
Oju n kan gbogbo wa
Eda o see pada lo yan oniran
Ayafi etutu lo ku

 

 

 

 

 

 

Subir