• Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Resguardos y Amuletos
 • Apolas de Ifá, Ese Ifá Africanos por signo, Caminos africanos por signo
 • Letras del Año de Cuba y Oke Itase Nigeria
 • Oke Itase Nigeria 2023 2024, Letra del Año Ile Ife 2023 2024
 • Endulzamiento de amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes
 • Perfume para atraer
 • Consagraciones Religiosas Yorubas
 • Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes

Historias Africanas de los Osa, apoolas, rezos, orikis, caminos africanos de los Osa de Ifá

Lo que a continuación aparece es una muestra abreviada de uno de los caminos que contiene el pack de caminos africanos de un Odu determinado, puede comprarlo desde aquí (El pack, incluye: 16 caminos inéditos, 3 medicinas, tabúes, Orisas asociados, profesiones y nombres).

Caminos africanos de Osa Ogbe, Ese Ifa de OsaLogbe (Osa Elejé, Osalufogbejo, Osa´gbè, Osa Lofogbeyó), Akose, medicinas.

Camino de Osa Lafobgbeyo para larga vida.

Isin nii so kundu-kundu kari aye
Dia fun Baba Oni-gbajamo
Omo arigba-eja jamo lowo iku
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Nje Ifa loni-gbajamo
Ifa larigba eja jamo lowo iku

Caminos africanos de Osa Yekun, Ese Ifa de Osa Oyekun, Akose, medicinas.

Camino de Osa Yekun para evitar la crisis.

Poliki-poliki
Dia fun Ipon
Ipon ngbogun-un re’lobe
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ipon takiti logun ilobe
Aboyun iru lo mu wale

Subir

Caminos africanos de Osa Iwori, Ese Ifa de Osa Wòó Ìwòrì wòó, Akose, medicinas de Osa Wori (Osa Boribo).

Ese Ifá de Osa Woriwo para ser victorioso.

Bi won ba nkole lakuro
Oun kulukulu ni won maa nhu nibe
Dia fun Gunnugun
Tii somo Elejigbo-Oro
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Gunnugun kii ku lewe
Kangere
N kasai darugbo
Kangere

Caminos africanos de Osa Odi, Ese Ifa de Osa Di, Akose, medicinas.

Ese Ifá de Osa Di para evitar las malas compañías.

Sadi idiri
Olokuu kii fi oku sile
Dia fun Onisorun ti sale oja
Won ni ko ba won wa iya awon
Ebo ni won ni ko ya muse
Ko peo, ona o jin
E wa ba ni lajase ogun

Subir

Caminos africanos de Osa Irosun, Ese Ifa de Osa Roso (Òsá Leésun), Akose, medicinas.

Ese Ifá de Osa Roso para no meterse en problemas por una propiedad.

O sa lee sun
O sa lee hanrun fon fon fon
Dia fun Eti
O nlo ree gb’omo Oniwanran obinrin Efon
Won ni ko rubo
O gbebo, o rubo
Agbagbe la o gba won gbe laya lo

Caminos africanos de Osa Owonrin, Ese Ifa de Osa Loni (Òsá Onílèsun), Akose, medicinas de Osa Leni.

Ese Ifá de Osa Juani para obtener 3 grandes suertes.

Oke se ribiti se ribiti konko ma yun-un
Dia fun Olomu Aperan
Omo aropon nla jomi tooro esin
Won ni ko nii gori oroye e baba re o
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni laruuse ogun

Subir

Caminos africanos de Osa Obara, Ese Ifa de Osa Bara (Osa Sepe), Akose, medicinas.

Camino de Osa Bara para no caer en manos de desagradecidos.

Osa ba,
Obara ba
Obara-bara nba kunmo
Dia fun Egusi
Ti nlo oko alero l’odun
Ebo ni won ni ko se
Nje oore ti egusi se f’oloko
Kunmo, ni nfi ngbaa

Caminos africanos de Osa Okanran, Ese Ifa de Osa Kana, Akose, medicinas.

Camino de Osa Kana para hacer que las cosas marchen bien.

Osa kanran
Okanran Kankan
Dia fun Etu
Ti n sunkun wipe nnkan baba oun o huri
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Nnkan baba Etu wa huri wayi o
Apari isu, kasai huri labe

Subir

Caminos africanos de Osa Ogunda, Ese Ifa de Osa Kuleya (Òságùn ún lèjà, Òsá´gúndá), Akose, medicinas.

Ese Ifá de Osa Kuleya para evitar lás pérdidas en un comercio.

Obe isilo abidi petepete
Dia fun Orunmila
Nijo ile Olu nho
Ti Osin nkan
Orunmila wan be lohun nikan soso girogiro
Ile Olu ma nho
T’Osin nkan
Igi iworuwo la ti fi kangan

Caminos africanos de Osa Ika, Ese Ifa de Osa Ka, Akose, medicinas.

Ese Ifá de Osa Ka para ser exitoso.

Kasa kaja
Kaja kasa
Dia fun Ada
O n gbogun lo Ileti
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E ba ni laruuse ogun

Subir

Caminos africanos de Osa Oturupon, Ese Ifa de Osa Trupon, Akose, medicinas.

Ese Ifá de Osa Trupon para hacer mejor tu vida.

Osa turuturu
Awo oyin lo dia foyin
A bu f’ado
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E ba ni ba wowo ire

Caminos africanos de Osa Otura, Ese Ifa de Osa Uré (Òsá Àwuré, Òsá Aláwo), medicinas y Akose.

Ese Ifá de Osa Uré para el dinero

Yetu Yetu akala
Divine for Orunmila
That was going to the earth full of prayer
He was asked to offer the sacrifice
Pilgrims of ipo
Pilgrims of ofa
Come and meet me in blessings of excessive wealth

Subir

Caminos africanos de Osa Irete, Ese Ifa de Osa Rete (Òsá Olóyàn án, Òsá´rètè), Akose, medicinas

Camino de Osa Rete para evitar problemas. .

O sa rete-rete
Awo Oka lo dia f’Oka
Eyi ti yoo maa rarun Oju
Ebo ni won ni ko se
O koti ogbonhin sebo

Caminos africanos de Osa Ose, Ese Ifa de Osa Sepe (Osa She), Akose, medicinas.

Camino de Osa Shé para encontrar el éxito.

Liili Ilere awo Atioro
Dia fun Atioro ona Imoba
To ni ko sire nile yii mo
Oun yoo maa lo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Obajio duro o muti Igba kan
Ona ire o jinna

Subir

Caminos africanos de Osa Fun, Ese Ifa de Osa fùn ún (Osa Fún), Akose, medicinas.

Ese Ifa de Osa Fun para la prosperidad y el honor.

Eyi ti a sa o fun
Eyi ti a fo o gbe
Dia fun Eni-eyin
Ti yoo pada wa di eni iwaju
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Emi eni eyin
Mo waa pada di eni iwaju

 

 

 

 

 

 

Subir