• Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Resguardos y Amuletos
 • Apolas de Ifá, Ese Ifá Africanos por signo, Caminos africanos por signo
 • Letras del Año de Cuba y Oke Itase Nigeria
 • Oke Itase Nigeria 2023 2024, Letra del Año Ile Ife 2023 2024
 • Endulzamiento de amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes
 • Perfume para atraer
 • Consagraciones Religiosas Yorubas
 • Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes

Historias Africanas de los Ogunda, apoolas, rezos, orikis, caminos africanos de los Ogunda de Ifá

Lo que a continuación aparece es una muestra abreviada de uno de los caminos que contiene el pack de caminos africanos de un Odu determinado, puede comprarlo desde aquí (El pack, incluye: 16 caminos inéditos, 3 medicinas, tabúes, Orisas asociados, profesiones y nombres).

Caminos africanos de Ogunda Ogbe, Ese Ifa de Ogunda Bede, Akose, medicinas.

Camino de Ogunda Bede para ser constante con los Orisas.

Aseseru ewe iroko abewe sorosoro
Dia fun Orunmila
Ifa nlo ree pade Ikin re ni ojo metadinlogun
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Itadogun o,
Itadogbon
Itadogun Awo kii ye o

Caminos africanos de Ogunda Yekun, Ese Ifa de Ogunda Oyekun (Ogunda Aiku), Akose, medicinas.

Camino de Ogunda Yekun de la longevidad y la victoria.

Ona o sekan
Ko je ka fi iku sojo
Dia fun Alagogo idi Oori
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ogundaiku o! agogo nke

Subir

Caminos africanos de Ogunda Iwori, Ese Ifa de Ogunda Guanaye, Akose, medicinas de Ogunda Wori.

Ese Ifá de Ogunda Wori para evitar los dilemas.

Ogunda o lapo
Iwori o lofa
Okan soso ofa lo n sapo ronjo-ronjo
Dia fun Adeseri
Ti n sawo rode Oromakin
Won ni ko sakaale ebo ni sise
O gbebo, o rubo
Nje Pomusere mo fori bale
Mo fori bale kaye mi o lee roju
Pomusere mo fori bale

Caminos africanos de Ogunda Odi, Ese Ifa de Ogunda Dio, Akose, medicinas.

Ese Ifá de Ogunda Dio para traer suerte a través de los hijos..

Sinpinsinpin laa ro’fo
Gbedegbede laa pate ileke
Dia fun Orunmila
Ifa nloo gbe Wura niyawo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Babalawo to gbofa abi Wura nikun

Subir

Caminos africanos de Ogunda Irosun, Ese Ifa de Ogunda Roso, Akose, medicinas.

Camino de Ogunda Roso para ser bendecido con hijos.

Soko soko sonbe
Dia fun Oyadosin
Ti nlo re joye Onipo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
A ti mu Oyadosin j’Onipo
Soko soko sonbe

Caminos africanos de Ogunda Owonrin, Ese Ifa de Ogunda De-Rin-In, Akose, medicinas de Ogunda Leni.

Camino de Ogunda Leni para evitar peleas matrimoniales.

Ori buruku ko wu tuulu
Dia fun Moboni
Tii sobinrin Ogun
Ija lonii, ija lola
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Eyin o ri Ogun
To derin-in sile
To ni ki taja-teran o maa rin Moboni

Subir

Caminos africanos de Ogunda Obara, Ese Ifa de Ogunda Bara (Ogunda Aako), Akose, medicinas.

Ese Ifa de Ogunda Bamba para encontrar esposa.

A kii gbori ope saaako
Dia fun Orunmila
Tifa nsunkun alai-lobinrin
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ero Ipo, ero Ofa
E wa ni ni jebutu aya

Caminos africanos de Ogunda Okanran, Ese Ifa de Ogunda Kana, Akose, medicinas.

Ese Ifá de Ogunda Kana para progresar en rla vida.

Agba nsubu lagba
Ipese nsubu lupese mole
Dia fun ewu ororo
Yoo rokun ola si ooni lori
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Emi o p’owo o
Ifa ni e ko mi o
Bi n o ba tete ku
Ma la, se maa lowo

Subir

Caminos africanos de Ogunda Osa, Ese Ifa de Ogunda Masa, Akose, medicinas.

Camino de Ogunda Masa para tener éxito en un proyecto.

To ba ja ma tun sin
Oni’leke oni gb’eja
Dia fun Ogun
Ti ngb’ogun re Igbomekun Eseji
Yoo mu Ija-ranyin obinrin re dani
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ogun ma ma sa o
Emi Ija-ranyin aya re o sojo
Akere oun konko ni nbe lodo to ngbori omo

Caminos africanos de Ogunda Ika, Ese Ifa de Ogunda Ka, Akose, medicinas.

Camino de Ogunda Ka para evitar padecimientos en los niños.

Ogunda kaa
Ogunda koo
Ogun rayeraye
Dia fun Mope
Ti yoo fakara kamo re
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Emi o bimo to Mope o
Mope lo fakara kamo re

Subir

Caminos africanos de Ogunda Oturupon, Ese Ifa de Ogunda Trupon, Akose, medicinas.

Ese Ifa de Ogunda Trupon para tener hijos saludables.

Ogunda Baturupon
Ire gbogbo wo
Dia fun Iyeye
Ti n menu sunrahun omo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ni jebutu omo

Caminos africanos de Ogunda Otura, Ese Ifa de Ogunda Tetura, medicinas y Akose.

Camino de Ogunda Teturá para ser bendecido de por vida.

Yangi abori kugu
Dia fun won lode Iserin
Won ji ni kutukutu moju ekun sunrahun ire gbogbo
Ebo ni won ni ko waa se
 O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E ba ni ni ire gbogbo

Subir

Caminos africanos de Ogunda Irete, Ese Ifa de Ogunda Kete (Ogunda Irete), Akose, medicinas

Camino de Ogunda Kete para que no nos paguen mal las buenas acciones.

Ewe gongoma
Dia fun Liili
Tii somo oloro ese oke
Igbati o nse oore
Ti won ni ibi lo nse
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ba jebutu ire

Caminos africanos de Ogunda Ose, Ese Ifa de Ogunda Se (Ogunda She), Akose, medicinas.

Ese Ifá de Ogunda She para conseguir suerte de pareja.

Apaadi to doju de ogiri
Togiri nii se o
Dia fun Ogun
Ogun ngbogun lo Ajaye-Eremi
Yoo waa fe Pupayemi wanu Ile
Ebo ni won ni ko waa se
O kole Ikin fun, won nfe nibe
O kole imo, won fe nibe
Ero Ipo, ero Ofa
Eni gb’ebo nibe
E je ko waa se’bo

Subir

Caminos africanos de Ogunda Fun, Ese Ifa de Ogunda Ofun (Ogunda Fú), Akose, medicinas.

Camino de Ogunda Fun para tener paciencia.

Ibinu ko da nnkan fun ni
Suuru ni Baba iwa
Agba to ni suuru
Oun gbogbo lo ni
Dia fun Orunmila
Baba nsawo lo sode Iwo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ni jebutu ire

 

 

 

 

 

 

Subir