• Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Resguardos y Amuletos
 • Apolas de Ifá, Ese Ifá Africanos por signo, Caminos africanos por signo
 • Letras del Año de Cuba y Oke Itase Nigeria
 • Oke Itase Nigeria 2023 2024, Letra del Año Ile Ife 2023 2024
 • Endulzamiento de amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes
 • Perfume para atraer
 • Consagraciones Religiosas Yorubas
 • Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes

Historias Africanas de los Ose, apoolas, rezos, orikis, caminos africanos de los Ose de Ifá

Lo que a continuación aparece es una muestra abreviada de uno de los caminos que contiene el pack de caminos africanos de un Odu determinado, puede comprarlo desde aquí (El pack, incluye: 16 caminos inéditos, 3 medicinas, tabúes, Orisas asociados, profesiones y nombres).

Caminos africanos de Ose Ogbe, Ese Ifa de Ose Ogbe (Ose Nilogbe, Òsé Ogbè, Oshomina), Akose, medicinas.

Camino de Oshe Nilogbe para convertirse en un líder.

Asegbe awo Oti
Dia fun Oti
Oti nloo joye apeluwa
Ebo ni won ni o waa se
O gbebo, o rubo
Nje Oti lo joye apenijo
Eyin o mo p’oti lo joye apeluwa
Oti lo joye apenijo

Caminos africanos de Ose Yekun, Ese Ifa de Ose Oyekun, Akose, medicinas.

Camino de Oshe Yekun para hacer historia.

Otarara Awo omi
Dia fun omi
Omi ntorun bo waye
Won ni ko rubo – O rubo
Bi omi ba bale, omi a ni pa

Subir

Caminos africanos de Ose Iwori, Ese Ifa de Ose Wori (Oshe Paure ), Akose, medicinas.

Camino de Oshe Paure para la suerte de pareja convirtiéndose en un buen partido.

Oori yakata awo ebo ona
Dia fun Orunmila
Ti nsunkun alailobinrin
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ni jebutu aya

Caminos africanos de Ose Odi, Ese Ifa de Ose Di (Òsé Òdí), Akose, medicinas.

Ese Ifa de Oshe Di para evitar enfermedades de transmisión sexual.

Ase l’asedi
Agbon l’agbon-an tiritiri
Dia fun Lokiiti
Tii se Iya Ero
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Gbogbo isowo ope
Eni gbebo nbe ko sebo o

Subir

Caminos africanos de Òsé Ìròsùn, Ese Ifa de Ose Roso (Ose Lezo), Akose, medicinas.

Ese Ifá de Oshe Lezo para obtener suerte gracias a los difuntos.

Buu ‘le ko ho yoyo
Dia fun Egungun
Ti n t’orun bo wa’ye
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
O ba buu ‘le ko ho yooyo
Ose Olosun Ifa lo l’aso

Caminos africanos de Ose Owonrin, Ese Ifa de Ose Ojuani, Akose, medicinas de Ose Niwo(Òsé Òwònrín, Òsé Oniwo, Òsé Oloógùn).

Ese Ifá de Oshe Niwo para la victoria.

O se mi suuru
O se mi fee
Dia fun Abe
Ti nba iruu sota
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Nje o se mi suuru o
O se mi fee

Subir

Caminos africanos de Ose Obara, Ese Ifa de Ose Bara, Akose, medicinas.

Ese Ifa de Oshe Bara para que la maldad no te envuelva.

Ose dede awo Aro
Dia fun Aro
Aro n torun bo wa’ye
Won ni ko sakaale, ebo ni sise
O ko’ti ogbonyin s’ebo
Ile aye re ba dudu pinrin
Gbogbo isowo-ope
Eni gb’ebo nibe ko s’ebo o

Caminos africanos de Ose Okanran, Ese Ifa de Ose Kana, Akose, medicinas.

Camino de Oshe Kana para tener dinero.

Bo ku dede ta o l’oro
Koko l’ara n ni ‘ni o
Dia fun Orunmila
Ti n sin’gba l’ona mefa
O ni onile yii e o l’ona kan e je ka ko?
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E ba ni ni jebutu ire gbogbo

Subir

Caminos africanos de Ose Ogunda, Ese Ifa de Ose Omoluo (Òsé Egúntán), Akose, medicinas.

Camino de Oshe Omoluo para tener hijos buenos.

Abiwere ko bi’kan
Dia fun Ewon
Ti ko lo’ko
Ti ko lo’do
Ti nbe laarin iponju
Ebo ni won no ko waa se

Caminos africanos de Ose Osa, Ese Ifa de Ose Sa (Ose Ansa), Akose, medicinas.

Ese Ifa de Oshe Sa para vencimiento de enemigos.

Ose mosa okoko
Adifafun orunmila
Baba nbe laarin ota
EBO ni won ni kose
Osi gbebo nbe orubo
Nje ose mosa o okoko
Mori ibiti won ti nfi
Eyin adie segun

Subir

Caminos africanos de Òsé Ìká, Ese Ifa de Oshe Ka, Akose, medicinas.

Ese Ifa de Oshe Ka para la fertilidad femenina.

Amope Awo eba ona
Dia fun Osunfunleyo
O f’eyinti m’oju ekun sunrahun omo
Ebo ni won ni ko se
O gb’ebo, o ru’bo
Adeyi nbe n’ikun
La ti nw’oyun kiri
Adeyi nbe n’ikun
N l’omo n je

Caminos africanos de Ose Oturupon, Ese Ifa, medicinas y Akose de Ose Trupon.

Camino de Oshe Trupon para evitar problemas económicos.

Elekuru a b’ike roro
Igba gbogbo ni ipaara akan l’odo
Dia fun Agbigboniwonran
Ti n gbogun wo’gbo Egba
Ebo ni won ni ko waa se
O ko’ti ogbonyin s’ebo
Agbigboniwonran gb’eru o
Emi o ra

Subir

Caminos africanos de Ose Otura, Ese Ifa de Ose Tura (Oche Turá), Akose, medicinas.

Camino de Oche Turá para no tener miedo al hablar .

Akeke ni ba’gi sa
Dia fun Orunmila
Ti n loo gba Iba oun Ase nile Olodumare
Ebo ni won ni ko waa se
O gbebo, o rubo
T’Awo b ape a o lowo, laya, bimo, nire gbogbo
A maa laje, laya, bimo, nire gbogbo
Akeke nibagi sa
Enu Awo
Niba oun Ase wa
Enu Awo

Caminos africanos de Òsé Ìrètè, Ese Ifa de Òshé bi Ìrètè sile Ajé (Oche Bile) , Akose, medicinas.

Camino de Oshe Bile para evitar la muerte.

Kunkunndunkun ni o legbo miran loto mo
Dia fun Akara
Tii somo Iya Alapata
Eyi ti won nfi igbado din
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Bomo araye ba yankara tan
Won a fi Lapata sile

Subir

Caminos africanos de Ose Fun, Ese Ifa de Òsé Ofùn, Akose, medicinas.

Ese Ifa de Oshe Fun para evitar problemas de embarazo.

Ekuya lo m’ori jo arugbo
Lo f’idi jo ewe
Dia fun Aina
Ti yoo je Oloja Ebora
Won ni ki won rubo
Ko ba a le j’eere omo re
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E ba ni laiku kangiri

 

 

 

 

 

 

Subir