• Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Resguardos y Amuletos
 • Apolas de Ifá, Ese Ifá Africanos por signo, Caminos africanos por signo
 • Letras del Año de Cuba y Oke Itase Nigeria
 • Oke Itase Nigeria 2023 2024, Letra del Año Ile Ife 2023 2024
 • Endulzamiento de amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes
 • Perfume para atraer
 • Consagraciones Religiosas Yorubas
 • Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes

Historias Africanas de los Obara, apoolas, rezos, orikis, caminos africanos de los Obara de Ifá

Lo que a continuación aparece es una muestra abreviada de uno de los caminos que contiene el pack de caminos africanos de un Odu determinado, puede comprarlo desde aquí (El pack, incluye: 16 caminos inéditos, 3 medicinas, tabúes, Orisas asociados, profesiones y nombres).

Caminos africanos de Obara Ogbe, Ese Ifa de Obara Ogbe, Akose, medicinas.

Camino de Obara Bogbe para evitar la brujería.

Agege ni o see pajuba legan
Dia fun Akin
Akin nbe laarin ota
Akin nsogbogbo arun nile
O nnaju ati dide
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o rubo
Nje Akin o le ja
Akin f’apa agbo segun o

Caminos africanos de Obara Yekun, Ese Ifa de Obara Oyekun, Akose, medicinas de Obara Inaki.

Camino de Obara Yekun para la educación de los hijos.

Iya omo lelesu omo
Dia fun Obo
Ti yoo loyun Lagido sinu
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Gbogbo isowo ope
Eni gbebo nibe ko waa sebo o

Subir

Caminos africanos de Obara Iwori, Ese Ifa de Obara Were, Akose, medicinas de Obara wereko.

Camino de Obara Wereko para que Ifá actúe como su padrino.

Obara nikosi
Dia fun Orunmila
Tii se onigbowo abiku
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Tani yoo waa sonigbowo awo
Obara nikosi
Ifa ni yoo se onigbowo awo

Caminos africanos de Obara Odi, Ese Ifa de Obara Dila, Akose, medicinas.

Ese Ifá de Obara Dila para evitar ser víctima de los chismes.

Obara o bodi
Idi o mole
Ka gbele die
Ki kanyinkanyin ile o tani
Dia fun Ata-peere
Tii sobinrin Orunmila
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
O ba sofofo mo niwon
Ata peerepe
Sofofo mo niwon o o
Ata peerepe

Subir

Caminos africanos de Obara Irosun, Ese Ifa de Obara Roso (Obara Koso), Akose, medicinas.

Camino de Obara Koso para hacer buen uso de la inteligencia.

Obara lasun-lasun abenu duudu
Dia fun Eja
A bu f’Akan
Won ngbebo lo sile Olodumare
Nitori omi to won laye
Alakan nikan ni nbe leyin ti n tubo
Emi o je fi ‘see mi ran Eja
Akan loro o temi

Caminos africanos de Obara Owonrin, Ese Ifa de Obara Ojuani, Akose, medicinas de Obara Juani.

Ese Ifa de Obara Juano para tener paz.

Pandoro ni nbe l’oke lo so yii
Iba be nile, a si ta gborogboro
A ju isu inu oko lo
Dia fun Eni-Obara-Owonrin bi
Ti nf’ojo Edu r’oko
Ebo ni won ni ko waa se
Iwo Olobara gb’oko so s’aja
Ka se imele
Are Ifa to o se

Subir

Caminos africanos de Obara Okanran, Ese Ifa de Obara Kana, Akose, medicinas.

Ese Ifá de Obara Kana para evitar la venganza.

Obara pee
Okanran moyin
Dia fun kanyinkanyin
Tii somo Olokinni
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonhin s’ebo
 Ipin aisebo, egba aiteru
E o rina Ifa kan n jo wo

Caminos africanos de Obara Ogunda, Ese Ifa de Obara Kuña, Akose, medicinas.

Camino de Obara Cuña para la victoria sobre los enemigos.

Egun tan, egun tan ni won n gun iyan
Egun ku egun ku ni won n gun olo
Dia fun Ina
Ti o nda Aaro Jaamu
A bu fun Aaro
Eyi ti Ina fe se bi ose ti nsoju
Ebo ni won ni ko waa se
Aro nikan ni nbe leyin tin sebo
Ero Ipo, ero Ofa
Eyin o mo wipe egun Ina o mu Aaro ri ni?

Subir

Caminos africanos de Obara Osa, Ese Ifa de Obara Sa, Akose, medicinas.

Ese Ifá de Obara Sa para ser bendecido.

Olobara saka sare
Adifafun laseni
Omo ori ogboke tani lara
Igba nfomi oju sogbere ire
Ebo ni won ni ko se
Osi gbebo nbe orubo
Kepe kejina
Ewa bani jebuture

Caminos africanos de Obara Ika, Ese Ifa de Obara Ka (Obara Kasika), Akose, medicinas.

Camino de Obara Kasika para conseguir hijos.

Olobara-Ika kii sonte
Babalawo ti nbe nibe ni o gbofa
Dia fun Mobookun
Aya ode tii roso epo
Agan lo ya ni o romo bi
Ekun omo ni nsun o
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba nire tomo

Subir

Caminos africanos de Obara Oturupon, Ese Ifa de Obara Trupon, Akose, medicinas de Obara Trupon.

Camino de Obara Trupon para conseguir pareja.

Ole obinrin nii sowowo ta
Iba gun-un logi, a deko o
Dia fun Orunmila
Ifa nsunkun alailobinrin o
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ni jebutu ire

Caminos africanos de Obara Otura, Ese Ifa de Obara Tura, medicinas y Akose.

Ese Ifá de Obara Turale para conseguir suerte de dinero.

Obara tu yaayaa, Awo Ile Onika-osi
Dia fun Onika-osi
Omo afaso ire sara gbo
Ebo ni won ni ko wa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ni wowo ire gbogbo

Subir

Caminos africanos de Obara Irete, Ese Ifa de Obara Rete, Akose, medicinas

Camino de Obara Rete para evitar el infortunio.

Akojingin eyin ope
Dia fun Orunmila
Baba nsawo lo siluu alairise
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ni jebutu ire

Caminos africanos de Obara Ose, Ese Ifa de Obara Se, Akose, medicinas.

Caminio de Obara She para evitar ser víctima de brujerias por una mujer.

Isale obo ni o see gbin ilasa
Dia fun Olobara
Ti nlo ree toko b’Ose
Ebo ni won ni ko se
O gbebo, o rubo
Ero Ipo, ero Ofa
E wa ba ni ni wowo ire

Subir

Caminos africanos de Obara Fun, Ese Ifa de Obara Ofun, Akose, medicinas.

Ese Ifá de Obara Fun para la longevidad.

Olobara ma fun mi lorun
N o kii se egbe isu
Dia fun Eni-ti-a-fun-Iku
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Eni ti a fun Iku
Iku o lee pa o

 

 

 

 

 

 

Subir